En blog om mine to små mirakler.

10. mar. 2012

Min første give away

10. mar. 2012  at 13.12
Hvis andre har interesse i børns udvikling kan i nu deltage i denne give away hvor jeg udlodder en bog.
Jeg har selv læst bogen og nu kan en anden få glæde af den. (der står navn i bogen)
At blive et med sig selv - om udviklingen af det 0-5- årige barns selv.

Bogen handler om:
(kopieret fra http://www.paedagogiskbogklub.dk
Direkte fokus på barnet

At blive et med sig selv handler om, hvordan vi som professionelle bedst muligt støtter risikobørnene, så de kan udvikle et stærkt og harmonisk selv. Bogen henvender sig til alle, der arbejder professionelt med børn under skolealderen.

Bogen bygger på psykolog og spædbarnsforsker Daniel Sterns tanker om barnets selv, og fremlægger i forlængelse heraf helt nye metoder til at "observere" barnets selv. At observere barnets selvudvikling er en forudsætning for at kunne tilrettelægge en målrettet pædagogik og behandling, der støtter det enkelte barn. Det gælder både for risikobørnene og børn med en sund udvikling.

Indhold
Bogens første afsnit handler generelt om børn og det sunde 0-5-årige barns selvudvikling. De følgende tre kapitler belyser selvet og selvudvikling fra mange forskellige vinkler.

Herefter følger en grundig beskrivelse af observationer og observationsredskabet, der gør det muligt at forstå og observere det enkelte barns selvudvikling og at følge udviklingen af selvet i processen med at støtte barnet. Endelig rummer bogen to udførlige cases der viser, hvordan observationen fungerer i praksis og hvordan man kan lave en målrettet plan for pædagogikken, ud fra de observationer, man har gjort sig.

Bogens sidste kapitler kommer ind på, hvordan savn og svigt i de enkelte udviklingsperioder kan føre til skader i barnets selv-fornemmelse. Bogen slutter af med en række inspirerende ideer til behandling og pædagogik, der støtter selvudviklingen på de forskellige alderstrin.

Baggrund
I mange år har der været fokus på de relationer, et barn indgår i - i forhold til forældre, pædagoger, andre professionelle og andre børn. Men mange børn tilbringer i dag mange timer uden for forældrenes omsorg fra de er et år eller endnu yngre. Det er derfor meningsfuldt at se på barnet som sig selv og adskilt fra forældrene - men så til gengæld se på barnet i samspil med de pædagoger, der varetager omsorgen for og oplæringen af barnet i mange timer hver dag.

At blive et med sig selv udspringer af et meget vellykket 2-årigt forebyggelsesprojekt under socialforvaltningen i Aalborg Kommune, som forfatter og psykolog Lise Gullestrup var med til at gennemføre. Hele bogen bygger på de konkrete erfaringer fra daginstitutionens og familieafdelingens arbejde med børnene og deres forældre.

Formålet med projektet var at lave en tidlig indsats over for børnefamilier, hvor børnenes udvikling var truet. Sammen med en socialrådgiver, en socialpædagog og en sundhedsplejerske blev Lise Gullestrup tilknyttet en daginstitution for 20-24 børn med særlige behov i alderen 0-6 år.

Hurtigt blev det klart, at nogle af børnene ikke kunne nås i arbejdet med deres forældre. Barnet i sig selv måtte i direkte fokus!
Du deltager på flg. måde.


1 lod: kommentar


2 lodder: fast læser + kommentar
 

3 lodder:  fast læser + kommentar + Link til min give-away på din egen blog

4 lodder
fast læser + kommentar + Link med billede til min give-away på din egen blog

Skriv i kommentaren hvor mange lodder du deltager med.

Jeg trækker lod om bogen d. 15. april 2012

Pressen skriver

****** "Gullestrups hovedformål med bogen er at give og formidle redskaber til at observere 'selvet', og det er lykkedes. Bogen er en gave til os, der ønsker at arbejde med Sterns tanker om udviklingspsykologi i praksis og kan bruges inden for både normal- og specialområdet" - Nina Lybke

Din anmeldelse af At blive et med sig selv

For at afgive en anmeldelse af At blive et med sig selv, skal du være logget ind først.
Read More

Billedespam af Mikkelsen

  at 13.00


 


Read More

Og vinderen er...

  at 08.25
SÅ.. nu kom jeg til min computer så vi kunne få udtrukket en vinder.

Liva var "lykkens gudinde" :)

Skål med lodder


 Lykkens gudinde

Så trækker hun en


Pakker den op og..... 

 Vinderen er....  Laila Mikkelsen - TILLYKKE

Laila jeg sender dig en mail med oplysninger.
Read More

© Miraklerne, AllRightsReserved.

Designed by ScreenWritersArena